EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Misyon

Ege Üniversitesi’nin Stratejik yönetim sistemine geçmesi için performans ve kalite ölçütleri geliştirip, yönetim bilgi sistemlerini kullanarak stratejik planlama çalışmalarını yapmak ve mali hizmetleri yürütmek.

Vizyon

Mali hizmetler ile stratejik plan ve programın uygulanmasında yüksek performans göstermek ve kamu idareleri içinde model bir daire başkanlığı olmak.

İlkeler                                                                                                                    

 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Çalışanların motivasyonunu ön planda tutmak
 • Gelişime açık yönetim politikaları benimsemek
 • Kariyer planlamasına ve liyakata önem vermek
 • Ekip çalışması anlayışına sahip olmak
 • Kalite bilincine sahip olmak

 Değerler

 • Çağdaşlık
 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Güvenilirlik
 • Müşteri memnuniyeti
 • Verimlilik