EÜ Adek

Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu

23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" gereğince üniversitelerde Kalite Komisyonları kurulması öngörülmüş ve 20.09.2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle “Ege Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” (EÜ-ADEK) görevini tamamlamış, yerine Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu kurulmuştur.

Ege Üniversitesi’ nde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” gereği, 26.04.2016 tarihli ve 11/7 sayılı Senato kararı ile oluşturulan “Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu” sorumluluğunda ve koordinasyonunda yürütülecektir.

EÜ Kalite Komisyonu web sayfasına ulaşmak için tıklayınız