Bilgi Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü

Bu Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.