Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Bu Şube Müdürlüğü’ nün ön mali kontrol faaliyetleri Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından, iç kontrol faaliyetleri ise Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.