İç Kontrol >> İç Kontrol Nedir?

İÇ KONTROL NEDİR?

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak;

 • Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
 • Varlık ve kaynakların korunmasını,
 • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
 • Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini

 

sağlamak üzere İdare tarafından oluşturulan;

 • Organizasyon,
 • Yöntem,
 • Süreçler ve
 • İç denetimi

 kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

İç Kontrolün Unsurları Ve Genel Koşulları

 • Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir.
 • Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
 • Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.
 • Gözetim: İç Kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.