Eğitimler

A) Eğitimler

18.03.2011 - Maliye Bakanlığınca Düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı

  • İç kontrol sistemi

25-27.02.2010 - Maliye Bakanlığınca Düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı

  • Mali yönetim ve kontrol alanında karşılaşılan güçlükler ve beklentiler

16-17-20.06.2006 - Stratejik Plan Eğitimleri

  • Stratejik Planlama Kurulları Toplantısı

02-06.01.2006 - Muhasebe ve Mali Yönetim Eğitimleri

  • Yeni Mali Yönetim Sistemi Muhasebe Eğitimi

27.05.2006 / 01-02.06.2006 - Stratejik Plan Eğitimleri

  • TÜSSİDE Tarafından Verilen Stratejik Planlama Eğitimi