Bilgilendirme Toplantıları

B) Bilgilendirme Toplantıları

22.02.2011 - Senato Toplantısı

 • Faaliyet raporu otomasyon programı tanıtımı

17.06.2010 - Senato Toplantısı

 • Ege Üniversitesi iç kontrol çalışmaları

6-7.05.2010 - Ege Üniversitesi Birim Temsilcileri

 • Bütçe hazırlanmasına ilişkin eğitim

11.01.2010 - Ege Üniversitesi Birim Temsilcileri

 • Bütçe bilgilendirme toplantısı

10.06.2009 - Birim ADEK’leri

 • Kamu iç kontrol sistemi tanıtımı

07.05.2009 - Ege Üniversitesi Birim Yöneticileri

 • İç kontrol sistemi bilgilendirme

15.01.2009 - Ege Üniversitesi ADEK

 • İç kontrol sistemi bilgilendirme

19.11.2008 - Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgilendirme

 • 5018 (Kamu mali sisteminde değişim)
 • Kamu kurumlarında stratejik planlama ve Ege Üniversitesi
 • Döner sermayelerin yapısı ve hukuki durumu

27.08.2008 - Koordinasyon Toplantısı Bilgilendirmesi

 • Performans programı ve öz değerlendirme
 • İç kontrol
 • Taşınır(Ayniyat) işlemleri

25.08.2008 - Üst Yönetimi Bilgilendirme

 • Strateji geliştirme daire başkanlığı faaliyet alanları

25.06.2008 - Koordinasyon Toplantısı Bilgilendirme

 • Performans programı

09.06.2008 - Daire Başkanlığı Toplantısı Bilgilendirme

 • Performans programı