Bu bölümde yer alan tablolar ve bilgiler, 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” nin 311 ila 327 inci maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanarak yayımlanmıştır.

2015

2016

2017