Birimler ve Personel Bilgileri

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  

BAŞKANLIK

 

İç Hat

Dış Hat
(0232 Alan Kodu)

Faks

Ahmet ACAR 
Daire Başkanı

2113

388 10 73

311 43 60

 

                                                              SEKRETERLİK

Betül KARATAŞ

311 21 13

311 43 60

                                                    

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İç Hat

Faks

Şef

Umut AYDURAN

 

2122- 2127

 

 

BÜRO – ÖZLÜK İŞLERİ

Derya AYĞAN                                      4238                     311 42 38

 

EVRAK KAYIT BİRİMİ

M. Sedat KILIÇ

2136

 

 

 

 

ARŞİV

 

Faris DENİZ

4397

311 43 97

 

Halil ALBAYRAK

4397

311 43 97

 

                                                              ULAŞTIRMA

Ruhi ŞEN

3522      

                 311 35

22

 

                                                              DANIŞMA

Zehra ŞAHİN

 

3522

311 35 22

 

Aslan KARAKAYA

 

3522

311 35 22

 
                         

                                                               ÇAY OCAĞI

Yaşar GÖRAL

4376

 

Filiz ŞEN

4376

 

Şükran YILMAZ

4376

 

                                                            DENETİM ODALARI

Sekreterlik                                                     4375                     311 43 75

Oda 1                                                            4398                     311 43 98

Oda 2                                                  4384-4392        311 43 84-311 43 92

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İç Hat

Dış Hat
(0232 Alan Kodu)

Faks

Şube Müdür V.

Ayşe AKKALENDER

 

2188

311 21 88

 

 STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI

Didem BAYLI

 

4237

311 42 37

 

 FAALİYET RAPORU ve KALİTE KOMİSYONU

Gülseren YAZGIOĞLU TÜZ

 

5120

311 51 20

 

İÇ KONTROL

Galip KOCAAY

 

4248

311 42 48

 

PROTOKOL İNCELEME KOMİSYONU ve ARAŞTIRMA-İSTATİSTİK

Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR

 

4249

311 42 49

 

 

 

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İç Hat

Dış Hat
(0232 Alan Kodu)

Faks

Şube Müdür V.

Pelin BOSTANCI 

2102

311 21 02

 

Mehmet Cem SARIOĞLU

4385

311 43 85

 

 

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İç Hat

Dış Hat
(0232 Alan Kodu)

Faks

Şube Müdürü / Muhasebe Yetkilisi

 Abdülselam TAYSİ

 

2150

 

339 00 80                        

 

311 43 87

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı / Taşınır Konsolide Yetkilisi

Mali Hizmetler Uzmanı Fatma NADAS

 

2081

 

311  20 81

 

                                                              SEKRETERLİK

Mehmet DACIK             

    2120              

                    311 

21 20

 

                                   GÜNLÜK KONTROL VE BANKA İŞLEMLERİ             

Mali Hizmetler Uzmanı

Filiz AKAY         

4394     311 43 94  

Şef Ayşe TEMELLİ

4394 

311 43 94

 

Özge GÖKEN

2148         

311 21 48

 

                                                        EMANET SERVİSİ

Mali Hizmetler Uzmanı Ecem Sayar

2161

311 21 61

 

Mali Hiz. Uzm. Yrd. Hüseyin Tunç

2164

311 21 64

 

Bilgisayar İşletmeni Tuğba Şirin

4377

311 43 77

 

                                      1 NOLU HARCAMA SERVİSİ-MAAŞ-EKDERS

Mali Hizmetler Uzmanı

Filiz GÜR ARSLAN

4383

311 43 83

 

Mali Hiz. Uzm. Yrd.

Dilber KARAASLAN

4391

311 43 91

 

Şef Aygül PİŞTAFOĞLU

2146

311 21 46

 

Handan ERDOĞAN

4389

311 43 89

 

Sadık BALABAN

2154

311 21 54

 

 

 

 

 

                           2 NOLU HARCAMA SERVİSİ-CARİ VE YATIRIM HARCAMALARI

Mali Hizmetler Uzmanı

Musa DEMİRTAŞ

4388

311 43 88

 

Mali Hizmetler Uzmanı

Pakize HALİSÇELİK

2060

311 20 60

 

Mali Hizmetler Uzmanı

Gizem ÖZTÜRK

4381

311 43 81

 

        

                     4 NOLU HARCAMA SERVİSİ-BANKA İŞLEMLERİ-YOLLUKLAR-KİŞİ BORÇLARI

Mali Hizmetler Uzmanı

Murat SEZGİN

4374

311 43 74

 

Mali Hizmetler Uzmanı Nihat PERVER

Şef Servet GÖKYAR

 Nermin Çiçek GEREN                     

43 99

4179

4179

311 43 99

311 41 79

311 41 79

 

Taşkın DİLEKOĞLU                           4399                     311 43 99  

                                     

                                          3 NOLU HARCAMA SERVİSİ-PROJELER

Tekniker Mehmet DİCLE

5471

311 54 71

 

Ceren Gülderen DELİKTAŞ

2583

311 25 83

 

Çağlar TAKMAZ

4382

311 43 82

 

Beyza KAZANCI DİLBİL                   

4380

311 43 80

 

Mali Hizmetler Uzmanı Ersoy KARANFİL 4393 311 43 93  

                                                     KİRA-GELİR SERVİSİ

Mali Hizmetler Uzmanı Engin GÜNAY

5472

311 54 72

 

Mali Hiz. Uzm. Yrd. Merve DORUK

4390

311 43 90

 

Leyla ÖZDEMİR  

2147

311 21 47

 

                                                           VEZNE

Lefika SALTAN

2163

311 21 63

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu Şube Müdürlüğü’nün ön mali kontrol faaliyetleri Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından, iç kontrol faaliyetleri ise Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.