Çerez Örnek

Financial information

Bu bölümde yer alan tablolar ve bilgiler, 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” nin 311 ila 327 inci maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanarak yayımlanmıştır.

2015 YILI MALİ TABLOLARI

2016 YILI MALİ TABLOLARI

2017 YILI MALİ TABLOLARI

2018 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI MALİ TABLOLARI

2020 YILI MALİ TABLOLARI

2021 YILI MALİ TABLOLARI

2016 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

2017 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

MALİ TABLO SETİ


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY