canlı destek

İç Kontrol nedir

İç Kontrol >> İç Kontrol Nedir?

İÇ KONTROL NEDİR?

İdarenin amaçları, belirlenen politikalar ve mevzuata uygun olarak;

 - Faaliyetleri etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek,

-Varlıkların ve kaynakların korunması,

-Doğru ve eksiksiz muhasebe kayıtlarının tutulması,

-Finans ve yönetim bilgilerinin zamanında ve güvenilir üretimi sağlamak için idare tarafından oluşturulan;

-Organizasyon,

 -Yöntem,

-Süreçler ve

 -İç denetim

 mali ve diğer kontrolleri içerir.

 

İç Kontrolün Unsurları

Kontrol Ortamı: Kontrol ortamı, bir kuruluşun mevzuata uygunluk gereksinimlerine bağlı kalmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Kontrol ortamı faktörleri, kurum çalışanlarının dürüstlüğünü, etik değerlerini, yetkinliğini, yönetim felsefesini ve çalışma tarzını, yönetimin yetki, sorumluluk, atama, çalışanlarını organize etme ve geliştirilmesini kapsayan bir süreçtir.

Risk Yönetimi: Risk yönetimi, mevcut koşullardaki değişiklikleri dikkate alan sürekli bir faaliyettir. Riskler iç ve dış faktörlerle ilgili olabilmektedir. Riski belirleme ve analiz etme süreci devam eden bir süreçtir ve etkin bir iç kontrol sisteminin kritik bir bileşenidir.

Kontrol Faaliyetleri: Her türlü önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri belirlenir ve uygulanır. Kontrol faaliyetleri genellikle iki unsuru içerir: Ne yapılması gerektiğini belirleyen bir politika ve politikayı etkilemek için prosedürleri kapsamaktadır. Bununla ilgili tüm politikalar düşünceli, vicdanlı ve tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.

Bilgi ve İletişim: İdarenin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi, ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için usulüne uygun olarak kaydedilir, tasnif edilir ve zamanında iletilir.

 İzleme: Sistemin performansının kalitesini belirli bir süre boyunca değerlendiren bir süreçtir.

İç Kontrol sistemleri ve faaliyetleri sürekli olarak izlenmekte, gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ