Çerez Örnek
canlı destek

MİSYON/VİZYON

Misyon:

Ege Üniversitesi’nin Stratejik yönetim sistemine geçmesi için performans ve kalite ölçütleri geliştirip, yönetim bilgi sistemlerini kullanarak stratejik planlama çalışmalarını yapmak ve mali hizmetleri yürütmek

Vizyon:

Mali hizmetler ile stratejik plan ve programın uygulanmasında yüksek performans göstermek ve kamu idareleri içinde model bir daire başkanlığı olmak.

İlkeler:

 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Çalışanların motivasyonunu ön planda tutmak
 • Gelişime açık yönetim politikaları benimsemek
 • Kariyer planlamasına ve liyakata önem vermek
 • Ekip çalışması anlayışına sahip olmak
 • Kalite bilincine sahip olmak

 

Değerler:

 • Çağdaşlık
 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Güvenilirlik
 • Müşteri memnuniyeti
 • Verimlilik

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ