Çerez Örnek
canlı destek

hakkımızda

Geçmişten Günümüze Daire B.
 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE  BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI

 Bütçe ve Muhasebe İşlemleri 
1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin muhasebe işlemleri, 1961 yılına kadar İzmir Defterdarlığı tarafından yürütülmüştür. 1961 yılında muhasebe işlemleri Üniversite bünyesi içerisinde yürütülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, İzmir Defterdarlığı 2. Şefi M. Kemal OKTAY, Ege Üniversitesi Muhasebe Müdürü olarak atanmıştır. 1983 yılına kadar gelişen Muhasebe Müdürlüğü, T.C. Resmi Gazete’nin 14 Aralık 1983 gün ve mükerrer 18251 sayılı nüshasında yayımlanan 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı E.Ü. Bütçe Dairesi Başkanlığı adıyla yeniden yapılanmıştır. Bu yapılanma sonucu muhasebe işlemlerinin yanı sıra bütçe işlemleri de Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
Bütçe Dairesi Başkanlığı, 2006 yılına kadar Bornova Gençlik Caddesinde Üniversiteye ait olan ve bugün Kağıt ve Kitap Müzesi olarak kullanılan tarihi konakta faaliyetlerine devam etmiştir.
2006 yılından itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, kamu idarelerinde bulunan ve Maliye Bakanlığı’nın sevk ve idaresinde olan Bütçe Daire Başkanlıkları kapatılmış, yerlerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur.
Ege Üniversitesi’nde görev yapan Muhasebe Müdürleri, Bütçe Dairesi ve Strateji Geliştirme Başkanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Görev Unvanı

Adı-Soyadı

Göreve Başlama ve Ayrılma Tarihleri

Muhasebe Müdürü

M. Kemal OKTAY

……..1961 – 26.02.1982

Muhasebe Müdürü Vekili

N. Çetin Kaya BOZALAN

26.02.1982 – 16.06.1982

Muhasebe Müdürü

Veli SONAL

16.06.1982 – 22.11.1982

Muhasebe Müdürü Vekili

N. Çetin Kaya BOZALAN

22.11.1982 – 18.01.1983

Muhasebe Müdürü

İsmet ÖZER

18.01.1983 – Ocak 1984

Bütçe Dairesi Başkanı

İsmet ÖZER

Ocak 1984 – 27.09.1999

Bütçe Dairesi Başkanı

Nail ERGÜN

27.09.1999 – 11.02.2002

Bütçe Dairesi Başkanı

Ahmet Yalçın AYDIN

11.02.2002 – 01.01.2006

Strateji Geliş.Daire Bşk.  Ahmet ACAR                   06.03.2006 - 12.10.2020

Strateji Geliş.Daire Bşk.V. Abdulselam TAYSİ        12.10.2020 - Devam Ediyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 Genel Bilgiler 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince bütün kamu idarelerinde olduğu gibi Üniversitemizde de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuş ve 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyet ve hizmetlerine başlamıştır.
5018 Sayılı Kanun ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına; bütçe, muhasebe, iç kontrol, stratejik planlama, faaliyet raporları ve bu işlemlere ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar verilmiştir.
5018 Sayılı Kanunun ikincil mevzuat düzenlemeleri gereğince Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları; bütçe-performans, muhasebe-kesin hesap-raporlama, iç kontrol-ön mali kontrol, stratejik planlama ve bilgi yönetim sistemleri alt birimlerinden oluşturulmuştur.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2006 yılından bu yana bir yandan faaliyet ve hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmeye çalışırken diğer yandan organizasyonel yapılanmasına devam etmektedir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2006 yılından 2012 yılı Şubat ayına kadar Bütçe Dairesi Başkanlığının hizmet verdiği tarihi konakta hizmetlerine devam etmiştir.

 

 
 
 

17.12.2009

 

Ancak mevcut binanın yetersizliği nedeniyle Rektörlük Binasının bulunduğu alan içerisinde yeni hizmet binası yapılmış ve Daire Başkanlığı, 2012 yılının Şubat ayından itibaren yeni binada faaliyet ve hizmetlerini yürütmeye başlamıştır.

 
 

15.04.2014

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ