EGE ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

STRATEJİK PLAN

1-Hazırlık Süreci

2-Durum Analizi

3-Diğer Süreçler

4-Stratejik Plan 2019-2023